Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình đo hiệu suất động cơ điện ứng dụng trong sửa chữa, bảo dưỡng công nghiệp

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Lê Anh Tuấn (ch.n), Bùi Văn Huy, Nguyễn Văn Đoài, Phạm Văn Minh, Quách Đức Cường, SV Nguyễn Đăng Ngọc, SV Nguyễn Đình Cường, SV Nguyễn Văn Đức, SV. Nguyễn Duy Phong

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về cơ sở lý thuyết và tình hình nghiên cứu; Thiết kế chế tạo mô hình đo hiệu suất động cơ điện; kiểm nghiệm mô hình.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Lê Anh Tuấn (ch.n), Bùi Văn Huy, Nguyễn Văn Đoài, Phạm Văn Minh, Quách Đức Cường, SV Nguyễn Đăng Ngọc, SV Nguyễn Đình Cường, SV Nguyễn Văn Đức, SV. Nguyễn Duy Phong
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình đo hiệu suất động cơ điện ứng dụng trong sửa chữa, bảo dưỡng công nghiệp
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)