Thiết kế, chế tạo bộ thiết bị thí nghiệm khảo sát thông số làm việc của các cảm biến và ECU động cơ

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Lê Đức Hiếu (ch.n), Nguyễn Thành Bắc, Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Đại, Thân Quốc Việt, Vũ Ngọc Quỳnh, SV. Phạm Duy Thắng

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo các bộ giả lập tín hiệu động cơ- ô tô cho các cảm biến và ECU, bộ kết nối với thiết bị hiển thị LCD để do các thông số cơ bản của các cảm biến: điện áp vào,điện áp ra, độ nhạy, đặc tính của cảm biến. Nghiên cứu thiết kế panel xử lý tín hiệu và kết nối với LCD. Nghiên cứu xây dựng phần mềm điều khiển, hiển thị trên LCD và lưu trữ dữ liệu thí nghiệm; Xây dựng tập bài thí nghiệm để xác định các thông số làm việc của cảm biến ECU động cơ, tập tài liệu hướng dẫn thí nghiệm.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Lê Đức Hiếu (ch.n), Nguyễn Thành Bắc, Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Đại, Thân Quốc Việt, Vũ Ngọc Quỳnh, SV. Phạm Duy Thắng
Thông tin nhan đề:Thiết kế, chế tạo bộ thiết bị thí nghiệm khảo sát thông số làm việc của các cảm biến và ECU động cơ
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:67tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)