Introduction to Nano: Basics to Nanoscience and Nanotechnology

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Amretashis Sengupta, Chandan Kumar Sarkar

Nhà xuất bản: Springer.

Năm xuất bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Fundamentals of Quantim Theory; Basic Solid- State Physic and Crystallography; Quantum Nanoengineering; Quantum Effect on Properties of Nanomaterials; Advanced Characterization Techniques; Nanoscale MOS Transistor as Basic Building Block

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Amretashis Sengupta, Chandan Kumar Sarkar
Thông tin nhan đề:Introduction to Nano: Basics to Nanoscience and Nanotechnology
Nhà xuất bản:Springer.
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:226p.
Năm xuất bản:2015

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)