Nghiên cứu chế tạo tổ hợp Polymer sinh học Carrageenan/Collagen để nâng cao sinh khả dụng của thuốc Allopurinol

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Đàm Dương Mĩ Ngọc, GVHD: Nguyễn Thúy Chinh, Nguyễn Tuấn Anh

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về Carrageenan, Collagen, Allopurinol, sinh khả dụng và các phương pháp nâng cao sinh khả dụng của thuốc, tình hình nghiên cứu về vật liệu Polymer sinh học trên cơ sở carrageenan và collagen làm vật liệu mang thuốc ở trong nước và thế giới; Thực nghiệm; Kết quả và thảo luận.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Đàm Dương Mĩ Ngọc, GVHD: Nguyễn Thúy Chinh, Nguyễn Tuấn Anh
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu chế tạo tổ hợp Polymer sinh học Carrageenan/Collagen để nâng cao sinh khả dụng của thuốc Allopurinol
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:98tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)