Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần CMC

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Nguyễn Thanh Hà, GVHD: Đặng Thị Loan

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp; thực trạng kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần CMC; giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần CMC.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Nguyễn Thanh Hà, GVHD: Đặng Thị Loan
Thông tin nhan đề:Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần CMC
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:116tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)