Từ điển Khoa học Kỹ thuật Anh - Việt =English - Vietnamese dictionary of science and technique

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Trương Văn, Nguyễn Cấn, Lê Minh Trung, Trương Văn Thiện

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2003

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Từ điển khoa học kỹ thuật Anh - Việt trình bày đầy đủ, giải thích rõ ràng các thuật ngữ khoa học kỹ thuật để sử dụng khi nghiên cứu hay dịch các tài liệu chuyên ngành tiếng Anh. Tài liệu giúp độc giả biết được thuật ngữ tiếng Việt tương đương đồng thời hiểu tường tận từng thuật ngữ liên quan đến khoa học kỹ thuật với các chuyên ngành như: Y học, sinh học, toán học, hóa học, vật lý, địa chất, khai khoáng, xây dựng, điện tử, tin học...

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Trương Văn, Nguyễn Cấn, Lê Minh Trung, Trương Văn Thiện
Thông tin nhan đề:Từ điển Khoa học Kỹ thuật Anh - Việt =English - Vietnamese dictionary of science and technique
Nhà xuất bản:Thế giới
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:890tr.
Năm xuất bản:2003

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)