Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phanh tự động khẩn cấp trên ô tô

Loại tài liệu: Tài liệu số - NCKH

Tác giả: Vũ Hải Quân

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2023

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đề tài nghiên cứu khoa học gồm 04 chương: Chương 1: Nghiên cứu tổng quan về hệ thống phanh trên ô tô; Chương 2: Cơ sở lý thuyết nghiên cứu hệ thống phanh chủ động trên ô tô hiện đại; Chương 3: Xây dựng mô hình thí nghiệm; Chương 4: Thực nghiệm hệ thống phanh tự động khẩn cấp

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Vũ Hải Quân
Người đóng góp:Lê Hồng Quân#Nguyễn Anh Ngọc#Ngô Quang Tạo (ch.n)
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phanh tự động khẩn cấp trên ô tô
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:NCKH
Mô tả vật lý:86tr.
Năm xuất bản:2023

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)