Đánh giá của doanh nghiệp về kỹ năng tiếng Anh tại nơi làm việc của sinh viên khóa 10 tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Trần Thị Kim Huệ (c.n)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp về kỹ năng tiếng Anh tại nơi làm việc của sinh viên tốt nghiệp đại học khóa 10 học tiếng Anh theo định hướng nghề nghiệp thuộc 3 nhóm ngành được đào tạo tại trường Đại học Công nghiêp Hà Nội: Điện - Điện tử, Du lịch - Khách sạn và Kinh tế - Thương mại. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với kỹ năng tiếng Anh của sinh viên tại nơi làm việc

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Trần Thị Kim Huệ (c.n)
Thông tin nhan đề:Đánh giá của doanh nghiệp về kỹ năng tiếng Anh tại nơi làm việc của sinh viên khóa 10 tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:67tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)