Nghiên cứu ứng dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy và học tập tại khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Loan (ch.n)

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đề tài giới thiệu tổng quan nghiên cứu và lý luận chung về bản đồ tư duy ứng dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy và học tập: tổng quan nghiên cứu; cơ sở lý luận chung về bản đồ tư duy; các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy và học tập. Phương pháp nghiên cứu và mô hình nghiên cứu: thiết kế nghiên cứu và quy trình nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; dữ liệu nghiên cứu . Đánh giá phương pháp giảng dạy và phương pháp học tập. ứng dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy và học tập tại khoa kế toán - kiểm toán: chiến lược đào tạo và phát triển của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Khoa Kế toán – Kiểm toán giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ; đánh giá phương pháp giảng dạy và phương pháp học tập, ứng dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy và học tập. Thảo luận kết quả nghiên cứu và khuyến nghị: thảo luận kết quả nghiên cứu; một số khuyến nghị nhằm ứng dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy và học tập tại khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Kết luận.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Thị Thanh Loan (ch.n)
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu ứng dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy và học tập tại khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:103tr.
Năm xuất bản:2022

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)