Tối ưu hóa trong công nghiệp thực phẩm

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Hoàng Đình Hòa

Nhà xuất bản: KH&KT

Năm xuất bản: 1999

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung cuốn sách: Lập kế hoạch sản xuất tối ưu bằng phương pháp quy hoạch toán học; bài toán tối ưu về vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm; Dự trữ nguyên liệu và lưu kho sản phẩm; Tổ chức lao lao động hợp lý trong các xí nghiệp sản xuất thực phẩm;

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Hoàng Đình Hòa
Thông tin nhan đề:Tối ưu hóa trong công nghiệp thực phẩm
Nhà xuất bản:KH&KT
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:255
Năm xuất bản:1999

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)