Giáo trình Thuế và kế toán thuế Hoàng Thị Việt Hà (ch.b)  

Giáo trình Thuế và kế toán thuế

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Hoàng Thị Việt Hà (ch.b)

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp; Thuế và kế toán thuế giá trị gia tăng; Thuế và kế toán thuế thu nhập cá nhân; Thuế và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế và kế toán thuế xuất nhập khẩu; Thuế và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế và kế toán thuế nhà thầu; Thuế và kế toán các loại thuế khác, phí và lệ phí; Tối ưu thuế trong doanh nghiệp.

Tác giả:Hoàng Thị Việt Hà (ch.b) Nguyễn Thị Dự Nguyễn Thị Thanh Tâm Phạm Thị Hồng Diệp Phạm Thị Thu Oanh Phạm Thúy Hà
Thông tin nhan đề:Giáo trình Thuế và kế toán thuế
Xuẩt bản,phát hành:H. Thống kê 2020
Mô tả vật lý:343tr.
Từ khóa:Giáo trình. Thuế. Thuế trong doanh nghiệp
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA