Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán Đậu Hoàng Hưng (ch.b)  

Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Đậu Hoàng Hưng (ch.b)

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán và các công cụ mô tả hệ thống; Tổ chức cơ sở dữ liệu và kiểm soát nội bộ hệ thống thông tin kế toán; Chu trình doanh thu; Chu trình chi tiêu; Chu trình sản xuất; Báo cáo kế toán và các mô hình hệ thống thông tin kế toán

Tác giả:Đậu Hoàng Hưng (ch.b) Nguyễn Thị Hải Ly Nguyễn Thị Thanh Loan Nguyễn Thị Thu Thủy (Đồng ch.b) Nguyễn Viết Hà Vũ Thị Thanh Bình Vương Thị Tuyên
Thông tin nhan đề:Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán
Xuẩt bản,phát hành:H. Thống kê 2020
Mô tả vật lý:269tr.
Từ khóa:Cơ sở dữ liệu. Giáo trình. Kế toán
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA