Những vấn đề mũi nhọn trong nghiên cứu triết học đương đại

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Yi JunQing, Sun Zhouxing, Jing Haifeng

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2008

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung cuốn sách gồm: những vấn đề của triết học Trung Quốc đương đại; vấn đề của triết học và triết học hướng vào vấn đề; vấn đề triết học hậu triết học; lại nghĩ về đạo đức Nho gia trong bối cảnh toàn cầu hóa; biên giới quyền con người trong các tìm kiếm mũi nhọn của đạo đức học đương đại; tuyên ngôn mỹ học về hài kịch; chương trình nghiên cứu ngữ cảnh và sự phát triển của triết học khoa học;...

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Yi JunQing, Sun Zhouxing, Jing Haifeng
Thông tin nhan đề:Những vấn đề mũi nhọn trong nghiên cứu triết học đương đại
Nhà xuất bản:Khoa học xã hội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:222tr.
Năm xuất bản:2008

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)