Cơ học chất lỏng

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Hữu Hồ (Dịch), Lê Băng Sương (Dịch)

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung tài liệu trình bày các vấn đề cơ bản sau: Sự mô hình hóa chất lỏng đang chuyển động theo dòng chảy; sự bảo toàn khối lượng; nghiên cứu động học các chất lỏng. Mô tả định hình một vài loại dòng chảy; động lực học vi phân các chất lưu lí tưởng; độ nhớt của một chất lưu; sự chảy thực; các cân bằng cơ học và cân bằng năng lượng; trường và phép tính vectơ.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Hữu Hồ (Dịch), Lê Băng Sương (Dịch)
Thông tin nhan đề:Cơ học chất lỏng
Nhà xuất bản:Giáo dục
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:277tr.
Năm xuất bản:2006

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)