Nghiên cứu giải pháp nâng cao tính năng thử nghiệm máy phát điện của thiết bị Banco Prova phục vụ công tác đào tạo ngành công nghệ Ô tô

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Tô Ngọc Thiện

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiêp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày tổng quan về thiết bị thí nghiệm, kiểm tra máy phát điện ô tô; cơ sở lý thuyết tính toán, thiết kế nâng cao tính năng thử nghiệm máy phát điện trên thiết bị Banco Prova; tính toán thiết kế và đánh giá kết quả thực nghiệm các mô đun đo máy phát điện

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Tô Ngọc Thiện
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu giải pháp nâng cao tính năng thử nghiệm máy phát điện của thiết bị Banco Prova phục vụ công tác đào tạo ngành công nghệ Ô tô
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiêp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:79tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)