Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Xuân Lộc

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Trần Thị Hương

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày phương pháp nghiên cứu đề tài kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng trong các doanh nghiệp xây dựng; lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng trong doanh nghiệp; thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Xuân Lộc; một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Xuân Lộc

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Trần Thị Hương
Thông tin nhan đề:Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Xuân Lộc
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:119tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)