Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Nguyễn Thị Tỏa, GVHD: Mai Ngọc Anh

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp; thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long; đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Nguyễn Thị Tỏa, GVHD: Mai Ngọc Anh
Thông tin nhan đề:Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:192tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)