Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ điện, điện tử và thương mại quốc tế.

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Hoàng Thị Hảo, GVHD: Hoàng Thị Việt Hà

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu về công tác kế toán doanh thu , chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ điện , điện tử và thương mại quốc tế; lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp; thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ điện, điện tử và thương mại quốc tế.; thảo luận các kết quả nghiên cứu và một số giải pháp về kế toán doanh thu chi phí tại công ty TNHH cơ điện, điện tử và thương mại quốc tế.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Hoàng Thị Hảo, GVHD: Hoàng Thị Việt Hà
Thông tin nhan đề:Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ điện, điện tử và thương mại quốc tế.
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:169tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)