Giáo trình xử lý số tín hiệu - Sách dùng cho sinh viên hệ Cao đẳng.

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Quốc Trung ( Ch.b), Hoàng Văn Quang, Trần Đình Thông

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2009

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung đề cập: tín hiệu và hệ thống rời rạc; biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z; biểu diễn tín hiệu và hệ thống ròi rạc trong miền tần số liên tục; biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc; tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn; tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài vô hạn.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Quốc Trung ( Ch.b), Hoàng Văn Quang, Trần Đình Thông
Thông tin nhan đề:Giáo trình xử lý số tín hiệu - Sách dùng cho sinh viên hệ Cao đẳng.
Nhà xuất bản:Giáo dục
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:151tr.
Năm xuất bản:2009

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)