Giáo trình chuẩn HSK 4.Sách bài tập. Tập 2 Khương Lệ Bình (Ch.b)  

Giáo trình chuẩn HSK 4.Sách bài tập. Tập 2

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Khương Lệ Bình (Ch.b)

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP HCM.

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt nội dung

Gồm các bài tập giúp bạn làm quen với đề thi HSK, rèn luyện kỹ năng nghe và đọc, đồng thời luyện phát âm và viết chữ

Tác giả:Khương Lệ Bình (Ch.b) Đổng Chính Trương Quân
Thông tin nhan đề:Giáo trình chuẩn HSK 4.Sách bài tập. Tập 2
Xuẩt bản,phát hành:Tp.HCM. Tổng hợp TP HCM. 2020
Mô tả vật lý:123tr.
Từ khóa:Giáo trình. Giáo trình chuẩn HSK 4. HSK
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA