Giáo trình chuẩn HSK 4.Sách bài tập. Tập 1 Khương Lệ Bình (Ch.b)  

Giáo trình chuẩn HSK 4.Sách bài tập. Tập 1

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Khương Lệ Bình (Ch.b)

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP HCM.

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt nội dung

Gồm các bài tập thực hành tiếng Trung Quốc về các chủ đề thông dụng trong cuộc sống; mỗi bài tập gồm các kỹ năng nghe, đọc, viết trình bày từ đơn giản đến phức tạp, cùng nhiều hình ảnh minh hoạ

Tác giả:Khương Lệ Bình (Ch.b) Đổng Chính Trương Quân
Thông tin nhan đề:Giáo trình chuẩn HSK 4.Sách bài tập. Tập 1
Xuẩt bản,phát hành:Tp.HCM. Tổng hợp TP HCM. 2020
Mô tả vật lý:110tr.
Từ khóa:Giáo trình. Giáo trình chuẩn HSK 4
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA