Giáo trình chuẩn HSK 4. Tập 2 Khương Lệ Bình (Ch.b)  

Giáo trình chuẩn HSK 4. Tập 2

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Khương Lệ Bình (Ch.b)

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP HCM.

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt nội dung

Giáo trình giới thiệu các bài học với nội dung: Đọc sách có rất nhiều lợi ích, đọc sách hay, thích đọc sách; Khám phá thế giới bằng trái tim; uống trà trong lúc xem kinh kịch; bảo vệ Mẹ Trái đất; Nghệ thuật giáo dục con cái; Cuộc sống có thể tốt đẹp hơn; Con người và thiên nhien; Khoa học công nghệ và thế giới; Mùi vị của cuộc sống; Quang cảnh dọc đường

Tác giả:Khương Lệ Bình (Ch.b) Đổng Chính Trương Quân
Thông tin nhan đề:Giáo trình chuẩn HSK 4. Tập 2
Xuẩt bản,phát hành:Tp.HCM. Tổng hợp TP HCM. 2020
Mô tả vật lý:163tr.
Từ khóa:Giáo trình. Giáo trình chuẩn HSK 4
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA