Sản xuất thép tấm và thép băng

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Trọng Giảng

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày các nội dung cơ bản: Chủng loại về yêu cầu đối với thép tấm; công nghệ sản xuất thép tấm dây; công nghệ cán nóng thép băng; công nghệ sản xuất thép băng và thép lá cán nguội; sản xuất bimetal và thép có phủ lớp bảo vệ; biến dạng đàn hồi của giá cán thép tám và thép băng; cơ sở cán chính xác và các phương pháp điều chỉnh kích thước của băng kim loại.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Trọng Giảng
Thông tin nhan đề:Sản xuất thép tấm và thép băng
Nhà xuất bản:Khoa học và Kỹ thuật
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:289tr.
Năm xuất bản:2004

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)