Nghiên cứu ứng dụng Chatbot hỗ trợ giảng dạy trực tuyến

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Hà Mạnh Đào (c.n)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu xây dựng ứng dụng chatbot sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực đào tạo trực tuyến để nâng cao hiệu quả của việc giám sát, tư vấn, hỗ trợ học tập trong lĩnh vực dạy và học tập trực tuyến qua mạng. Nhất là hiện nay chuyển đổi số đang diễn ra trên diện rộng và đại dịch Covid-19 đang xẩy ra hết sức phức tập trên thế giới và ở Việt Nam.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Hà Mạnh Đào (c.n)
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu ứng dụng Chatbot hỗ trợ giảng dạy trực tuyến
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:118tr.
Năm xuất bản:2022

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)