Business English 3

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản:

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Thông tin nhan đề:Business English 3
Nhà xuất bản:Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:80p.

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)