Giáo trình Cơ sở Matlab ứng dụng. Tập 1

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Trần Quang Khánh

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản: 2013

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày khái quát chung về Matlab; lập trình trên Matlab;ma trận; xử lý số liệu; đồ họa; giải phương trình và tính toán tối ưu; giải toán cao cấp; Simulik; giải mạch điện; tính toán phụ tài điện; mạng điện; giải tích mạng điện;phân bổ tối ưu công suất trong hệ thống điện; tính toán ngắn mạch; thiết kế cung cấp điện.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Trần Quang Khánh
Thông tin nhan đề:Giáo trình Cơ sở Matlab ứng dụng. Tập 1
Nhà xuất bản:Khoa học và Kỹ thuật
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:398tr.
Năm xuất bản:2013

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)