Unlock Level 1 Listening, Speaking and Critical Thinking Student`s Book with Digital Pack White, N.M.  

Unlock Level 1 Listening, Speaking and Critical Thinking Student`s Book with Digital Pack

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: White, N.M.

Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Năm xuất bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Introductory book people; seasons; lifestyle; places; sport; jobs; homes and buildings; food and culture; animals; transport.

Mã ngôn ngữ:Nn
Tác giả:White, N.M Chris Sowton Nancy Jordan Susan Peterson
Thông tin nhan đề:Unlock Level 1 Listening, Speaking and Critical Thinking Student`s Book with Digital Pack
Xuẩt bản,phát hành:Italy. Cambridge University Press 2021
Mô tả vật lý:223p.
Từ khóa:Critical Thinking Student`s Book. Digital Pack. Listening. Speaking
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA