Ngôn ngữ học đại cương: Những nội dung quan yếu

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Đinh Văn Đức

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2012

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung cuốn sách trình bày Tổng quan về ngôn ngữ học đại cương; Ngôn ngữ và chức năng giao tiếp; Bản chất kí hiệu của ngôn ngữ; Ngôn ngữ trong mối quan hệ với tư duy; Hệ thống và cấu trúc ngôn ngữ; Ferdinand de Saussure: Những luận đề cơ bản về ngôn ngữ và ngôn ngữ học; Noam Chomsky và những luận thuyết ngôn ngữ học cơ bản; Về đặc điểm của ngôn ngữ học truyền thống; Nhận diện ngôn ngữ học cấu trúc luận; Nhận diện ngôn ngữ học chức năng luận; Một vài phương diện ở đường biên của ngữ pháp chức năng; Về ngôn ngữ học ứng dụng.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Đinh Văn Đức
Thông tin nhan đề:Ngôn ngữ học đại cương: Những nội dung quan yếu
Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:599tr.
Năm xuất bản:2012

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)