Nghiên cứu ảnh hưởng một số thông số cấu trúc của vải dệt kim đan ngang tới đặc tính cơ lý của vải

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Thị Mai (ch.n), Hoàng Thị Thanh Luyễn, Lưu Thị Tho, Nguyễn Gia Linh, Nguyễn Thị Y Ngọc, Phạm Thành Nam, SV Dương Thị Thúy, SV. Nguyễn thị Ánh Nguyệt, SV. Nguyễn thị Ánh Nguyệt

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xác định được ảnh hưởng một số thông số cấu trúc của vải dệt kim đan ngang dệt từ nguyên liệu PA/ spandex và PA/viscose/spandex tới độ mao dẫn, độ thoáng khí, độ bền kéo đứt và độ giãn đứt. Góp phần làm cơ sở cho các nhà máy lựa chọn nguyên liệu vải để sản xuất quần lót nam

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Thị Mai (ch.n), Hoàng Thị Thanh Luyễn, Lưu Thị Tho, Nguyễn Gia Linh, Nguyễn Thị Y Ngọc, Phạm Thành Nam, SV Dương Thị Thúy, SV. Nguyễn thị Ánh Nguyệt, SV. Nguyễn thị Ánh Nguyệt
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu ảnh hưởng một số thông số cấu trúc của vải dệt kim đan ngang tới đặc tính cơ lý của vải
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:108tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)