Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bôi trơn tối thiểu (MQL) và tối ưu hóa một số thông số công nghệ ứng dụng MQL khi phay CNC phục vụ trong nghiên cứu và đào tạo

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Văn Cảnh (ch.n), Hoàng Tiến Dũng, Nguyễn Văn Quê, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Xuân Trường, Phạm Thị Thiều Thoa, HV. Nguyễn Thành Công

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về công nghệ bôi trơn tối thiểu và thiết bị bôi trơn tối thiểu khi phay; Thiết kế và chế tạo thiết bị bôi trơn tối thiểu; Thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt và chế độ bôi trơn tối thiểu khi phay hợp kim TI-6AL-4V

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Văn Cảnh (ch.n), Hoàng Tiến Dũng, Nguyễn Văn Quê, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Xuân Trường, Phạm Thị Thiều Thoa, HV. Nguyễn Thành Công
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bôi trơn tối thiểu (MQL) và tối ưu hóa một số thông số công nghệ ứng dụng MQL khi phay CNC phục vụ trong nghiên cứu và đào tạo
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:85tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)