Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Gốm sứ Nhật Minh

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Mai Thị Mỹ Hạnh; GVHD: Nguyễn Hữu Ánh, GVHD: Nguyễn Hữu Ánh

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Gốm sứ Nhật Minh; giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Gốm sứ Nhật Minh.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Mai Thị Mỹ Hạnh; GVHD: Nguyễn Hữu Ánh, GVHD: Nguyễn Hữu Ánh
Thông tin nhan đề:Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Gốm sứ Nhật Minh
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:109tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)