Tổ chức kê toán tại công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Nguyễn Minh Đức, GVHD: Đặng Ngọc Hùng

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Phương pháp nghiên cứu; cơ sở lý luận về tổ chức kế toán trong các doanh nghiệp; thực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh; thảo luận kết quả nghiên cứu và đề xuất các giải pháp về tổ chức công tác kể toán tại công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Nguyễn Minh Đức, GVHD: Đặng Ngọc Hùng
Thông tin nhan đề:Tổ chức kê toán tại công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:192tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)