Bài tập cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Vũ Đăng Độ (Ch.B)

Nhà xuất bản: Giáo Dục

Năm xuất bản: 2010

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi và bài tập: Một số vấn đề cơ sở của hóa học; Chiều hướng và mức độ diễn biến của các quá trình hóa học. Cơ sở của nhiệt động học hóa học; Cân bằng hóa học; Tốc độ và cơ chế của phản ứng hóa học; Dung dịch; Phản ứng oxi hóa - khử, hóa học và dòng điện;rnĐáp số và lời giải: Một số vấn đề cơ sở của hóa học; Chiều hướng và mức độ diễn biến của các quá trình hóa học. Cơ sở của nhiệt động học hóa học; Cân bằng hóa học; Tốc độ và cơ chế của phản ứng hóa học; Dung dịch; Phản ứng oxi hóa - khử, hóa học và dòng điện;

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Vũ Đăng Độ (Ch.B)
Thông tin nhan đề:Bài tập cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học
Nhà xuất bản:Giáo Dục
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:169tr.
Năm xuất bản:2010

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)