Introduction to deep learning

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Charniak, Eugene

Nhà xuất bản: The MIT Press

Năm xuất bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Feed forward neural nets; tensorflow; convolutional neural networks; word embeddings and recurrent NNs; sequence to sequence learning; deep reinforcement learning; unsupervised neural network medels.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Charniak, Eugene
Thông tin nhan đề:Introduction to deep learning
Nhà xuất bản:The MIT Press
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:174tr.
Năm xuất bản:2018

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)