Giáo trình chuẩn HSK 5.Sách bài tập. Tập 2 Khương Lệ Bình (Ch.b)  

Giáo trình chuẩn HSK 5.Sách bài tập. Tập 2

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Khương Lệ Bình (Ch.b)

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP HCM

Năm xuất bản: 2018

Tóm tắt nội dung

Gồm các bài tập giúp bạn làm quen với đề thi HSK, rèn luyện kỹ năng nghe và đọc, đồng thời luyện phát âm và viết

Tác giả:Khương Lệ Bình (Ch.b) Lỗ Giang Lưu Sướng
Thông tin nhan đề:Giáo trình chuẩn HSK 5.Sách bài tập. Tập 2
Xuẩt bản,phát hành:Tp.HCM. Tổng hợp TP HCM 2018
Mô tả vật lý:155tr.
Từ khóa:Giáo trình. Giáo trình chuẩn. HSK
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA