Thiết kế chi tiết máy Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm Nguyễn Trọng Hiệp  

Thiết kế chi tiết máy Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2003

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày các vấn đề cơ bản về thiết kế các chi tiết và bộ phận máy, cách tính toán động học những hệ thống dẫn động bằng cơ khí, phương pháp thiết kế các bộ phận truyền và xác định kết cấu các chi tiết và bộ phận máy

Mã ngôn ngữ:VIE
Chỉ số phân loại:621.8
Tác giả:Nguyễn Trọng Hiệp
Thông tin nhan đề:Thiết kế chi tiết máy Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm
Xuẩt bản,phát hành:H. Giáo dục 2003
Mô tả vật lý:379tr.
Từ khóa:Chi tiết máy. Cơ khí. Thiết kế

Tổng số bản: 77

Tổng số bản rỗi: 75

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 011500898-905; 021502620-1; 021502623-33; 021502635-42; 021502644-59; 021502662-9; 021502671-2; 021502674-5; 021502677; 021502681-7; 021505468-9; 031500696-705

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA