Giáo trình máy công cụ/Phạm Đức Cường, Nguyễn Xuân Chung, Trần Văn Đua Phạm Đức Cường  

Giáo trình máy công cụ/Phạm Đức Cường, Nguyễn Xuân Chung, Trần Văn Đua

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Phạm Đức Cường

Nhà xuất bản: KH&KT

Năm xuất bản: 2018

Tóm tắt nội dung

Khái niệm cơ bản về máy công cụ; các loại máy công cụ điển hình.

Tác giả:Phạm Đức Cường Nguyễn Xuân Chung Phạm Đức Cường Trần Văn Đua
Thông tin nhan đề:Giáo trình máy công cụ/Phạm Đức Cường, Nguyễn Xuân Chung, Trần Văn Đua
Xuẩt bản,phát hành:H. KH&KT 2018
Mô tả vật lý:347tr.
Từ khóa:Giáo trình. Máy công cụ

Tổng số bản: 69

Tổng số bản rỗi: 69

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 011500529-31; 021507991-2; 021507994-8; 021508004-8; 021508010; 021508012-9; 021508022; 021508025-7; 021508029-38; 021508048-50; 021508052; 021508055-7; 021508060; 021508063; 031501470-2; 041501863-7; 051501511-3; 061500728-32; 071501474-6; 081500972-4

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA