Giáo trình thiết kế quần áo

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Trần Thủy Bình, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thúy Ngọc

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giáo trình khái quát chung về quần áo; đặc điểm hình dáng và phương pháp đo; đặc điểm kích thước và kết cấu của quần áo; phương pháp trình bày bản vẽ thiết kế; thiết kế sơ mi nữ; thiết kế sơ mi nam; thiết kế quần âu nam nữ; thiết kế váy; thiết kế áo váy; thiết kế quần áo dân tộc; thử sửa quần áo.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Trần Thủy Bình, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thúy Ngọc
Thông tin nhan đề:Giáo trình thiết kế quần áo
Nhà xuất bản:Giáo dục
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:228tr.
Năm xuất bản:2005

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)