Nghiên cứu thiết kế trang phục hiện đại ứng dụng giá trị thẩm mỹ trong nghệ thuật tạo hình dân gian Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Thị Loan (c.n)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2023

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đề tài trình bày Tổng quan cơ sở lý luận về trang phục hiện đại và giá trị thẩm mỹ trong nghệ thuật tạo hình dân gian Việt Nam. Thiết kế bộ sưu tập trang phục ứng dụng khai thác giá trị thẩm mỹ trong nghệ thuật tạo hình dân gian Việt Nam. Hiện thực hóa bộ sưu tập thời trang thành những sản phẩm trang phục ứng dụng tương ứng với từng chủ đề nghiên cứu.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Thị Loan (c.n)
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu thiết kế trang phục hiện đại ứng dụng giá trị thẩm mỹ trong nghệ thuật tạo hình dân gian Việt Nam
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:110tr.
Năm xuất bản:2023

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)