Đánh giá thực trạng và nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao tính kinh tế - kỹ thuật, giảm phát thải của động cơ máy nông nghiệp cỡ nhỏ do Việt Nam sản xuất

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Tuấn Nghĩa (c.n)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đề tài trình bày tổng quan: tổng quan về sử dụng động cơ diesel trong lĩnh vực nông nghiệp trên thế giới; tổng quan về động cơ máy nông nghiệp tại Việt Nam; nhu cầu cải tiến động cơ máy nông nghiệp tại Việt Nam; các giải pháp công nghệ nhằm cải thiện tính năng kinh tế, kĩ thuật và phát thải của động cơ diesel nói chung và động cơ máy nông nghiệp nói riêng; đối tượng nghiên cứu; quy trình nghiên cứu. Đánh giá hiện trạng các tính năng kinh tế. kỹ thuật và phát thải của động cơ RV165: so sánh đánh giá các tính năng kinh tế kỹ thuật của hai động cơ do nhà sản xuất cung cấp; đánh giá các tính năng kinh tế kỹ thuật của hai động cơ tại các đường đặc tính. Nghiên cứu đề xuất các phương án cải tiến nhằm nâng cao các tính năng kinh tế, kỹ thuật và giảm phát thải độc hại của động coe RV165: đĐề xuất các giải pháp nâng cao tính năng kinh tế kỹ thuật của động cơ RV165; các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng phát thải động cơ RV165. Nghiên cứu mô phỏng các giải phát nâng cao các tính năng kinh tế, kỹ thuật và phát thải của động cơ RV165: cải tiến hệ thống nhiên liệu; cải tiến hệ thống nạp. Kết luận chung và hương phát triển.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Tuấn Nghĩa (c.n)
Thông tin nhan đề:Đánh giá thực trạng và nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao tính kinh tế - kỹ thuật, giảm phát thải của động cơ máy nông nghiệp cỡ nhỏ do Việt Nam sản xuất
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:86tr.
Năm xuất bản:2022

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)