Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý hoàn tất kháng nước cho vải POLIESTER

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Lưu Thị Tho (c.n)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiêp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung của đề tài nghiên cứu tổng quan về quy trình công nghệ xử lý hòa tất kháng nước cho vài; đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu và bàn luận: ảnh hưởng của độ dày đến khả năng kháng nước của vài; ảnh hưởng của chất kháng nước và nồng độ chất kháng nước tới khả năng kháng nước của vài dệt thoi polyester; ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến khả năng kháng nước của vài dệt thoi polyester; quy trình công nghệ xử lý hoàn tất kháng nước cho vải dệt thoi 100%.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Lưu Thị Tho (c.n)
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý hoàn tất kháng nước cho vải POLIESTER
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiêp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:89tr.
Năm xuất bản:2022

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)