Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hà

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

Năm xuất bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách trình bày khái quát về văn học dân gian Việt Nam và các thể loại văn học dân gian

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Thị Bích Hà
Thông tin nhan đề:Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam
Nhà xuất bản:Đại học Sư phạm
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:304tr.
Năm xuất bản:2018

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)