Thermal Management of Electric Vehicle Battery Systems

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Hatil S.hamut, Nader Javani

Nhà xuất bản: John wiley & sons

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:NN
Tác giả:Hatil S.hamut, Nader Javani
Thông tin nhan đề:Thermal Management of Electric Vehicle Battery Systems
Nhà xuất bản:John wiley & sons
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:457
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)