Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: TS Bùi Quý Lực

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách trình bày: Lịch sử phát triển, hiệu quả kinh tế máy công cụ CNC dùng trong công nghiệp; những định nghĩa cơ bản và phân loại hệ thống điều khiển máy công cụ NC-CNC; phần cứng và phần mềm điều khiển máy công cụ điều khiển số; hệ dẫn động chạy dao trong máy CNC; bộ truyền biến đổi chuyển động quay; bộ nội suy trong máy công cụ điều khiển số

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:TS Bùi Quý Lực
Thông tin nhan đề:Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp
Nhà xuất bản:Khoa học và kỹ thuật
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:257tr.
Năm xuất bản:2006

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)