Revisiting EFL assessment: Critical perspectives.

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Al-Mahrooqi, R., Coombe, C., Al-Maamari, F., Al-Maamari, F, Thakur, V.

Nhà xuất bản: Springer.

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Assessment Literacy; Theoretical Perspectives on Assessment; Skill - Area Assessment; Alternative Assessment; Future Perspectives on Assessment

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Al-Mahrooqi, R., Coombe, C., Al-Maamari, F., Al-Maamari, F, Thakur, V.
Thông tin nhan đề:Revisiting EFL assessment: Critical perspectives.
Nhà xuất bản:Springer.
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:350p.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)