Essentials of Reasearch Design and Methodology

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Marczyk,Geoffrey, DeMatteo,David, Festinger,David

Nhà xuất bản: John Wiley & Son,Inc

Năm xuất bản: 2005

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Marczyk,Geoffrey, DeMatteo,David, Festinger,David
Thông tin nhan đề:Essentials of Reasearch Design and Methodology
Nhà xuất bản:John Wiley & Son,Inc
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:305p.
Năm xuất bản:2005

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)