Car Science

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Hammond,Richard

Nhà xuất bản: DK Publishing

Năm xuất bản: 2008

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction to The need for speed Acceleration Small is good Ariel Atom Inspired by nature The science of airflow Record breakers, Science friction Black magic All-terrain vehicle Monster trucks Keep on moving G-force In the hot seat Wall of death Friction vs. inertia Losing your grip Car-crash science

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Hammond,Richard
Thông tin nhan đề:Car Science
Nhà xuất bản:DK Publishing
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:96p.
Năm xuất bản:2008

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)