Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Oakes,William C., Leone,Les L.

Nhà xuất bản: Oxford University Press

Năm xuất bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction to the heritage of engineering, engineering majors, a statistical profile of the Engineering profession, global and international engineering, future challenges, succeeding in the classroom, problem solving, graphics and orthographic projection, computer tools for engineers, team work, project management, engineering design, technical communications, ethics and engineering.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Oakes,William C., Leone,Les L.
Thông tin nhan đề:Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition
Nhà xuất bản:Oxford University Press
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:665p.
Năm xuất bản:2018

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)