Interculture Communication A Practical Guide

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Novinger,Tracy

Nhà xuất bản: University of Texas Press, Austin

Năm xuất bản: 2001

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

The Global Perspective of Intercultural Communication; why communicate across culture?what constitutes a culture? Obstacles of perception...

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Novinger,Tracy
Thông tin nhan đề:Interculture Communication A Practical Guide
Nhà xuất bản:University of Texas Press, Austin
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:225p.
Năm xuất bản:2001

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)