Giáo trình ngân hàng thương mại

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến (ch.b)

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2009

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung trình bày tổng quan về ngân hàng thương mại; cấu trúc tài chính doanh nghiệp và vai trò của trung gian tài chính; nguyên lý quản trị ngân hàng thương mại; các phép đo lãi suất và ứng dụng trong kinh doanh ngân hàng; rủi ro lãi suất và phương pháp lượng hóa; nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất; tín dụng ngân hàng; quản trị thanh khoản ngân hàng; nghiệp vụ ngoại hối phái sinh; nghiệp vụ thanh toán quốc tế; nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng; quản trị vốn chủ sở hữu ngân hàng.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Văn Tiến (ch.b)
Thông tin nhan đề:Giáo trình ngân hàng thương mại
Nhà xuất bản:Thống kê
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:757tr.
Năm xuất bản:2009

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)